545 Mondial Parkway

Streetsboro, OH 44241

Tenant: Mondelez International